perjantai 29. maaliskuuta 2013

Keynes ja ympäristö


John Maynard Keynes ([keɪnz], 5. kesäkuuta 1883CambridgeEnglanti – 21. huhtikuuta 1946TiltonEast Sussex) oli englantilainen talousoppinut, jonka radikaaleilla ideoilla oli merkittäviä vaikutuksia moderniin talous- ja poliittiseen ajatteluun. Häntä pidetään yleisesti ns. hyvinvointivaltion yhtenä teoreettisena isänä, joskin hänen aikanaan ajatukset valtion osallistumisesta talouselämään koskettivat etupäässä korkotason sääntelyä ja valtion infrastruktuuri-investointeja, eivätkä esimerkiksi veroja, tulonsiirtoja ja korkeaa sosiaaliturvaa, jotka usein nykyisin yhdistetään hyvinvointivaltion käsitteeseen.
Keynes muistetaan erityisesti valtion aktiivisen taloudellisen roolin puolestapuhujana. Keynesin mukaan valtion tulisi käyttää rahavaroja välineenä vähentämään voimakkaiden talousmuutosten laskusuhdanteidenlaman ja noususuhdanteiden haitallista vaikutusta. Keynesin mielestä valtion piti toteuttaainvestointeja täystyöllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Joitain hänen ideoitaan yhdistettiin uusklassiseen taloustieteeseen, jolloin syntyi keynesiläinen taloustiede. Se oli pitkään erittäin vaikutusvaltainen suuntaus, johon turvautuivat talouspolitiikassaan eri maiden puolueet sekä oikealta että vasemmalta. Keynesiläisen kauden aikana taloustieteen valtavirrasta syrjässä ollutta klassista taloustiedettä harjoitettiin ja uusklassista teoriaa kehitettiin etenkinChicagon yliopistossa, jonka vaikutusta ns. uuden klassisen teorian syntyyn ja valta-asemaan pidetään miltei kiistattomana.
Keynesin ajattelun tärkeyttä korostavat taloustieteilijät kritisoivat nykyään sekä keynesiläistä että uusklassista taloustiedettä ja kutsuvat itseään post-keynesiläisiksi. Se on kuitenkin varsin epäyhtenäinen suuntaus.
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes

Keynesiläisyyteen on liitetty elvyttävä talouspolitiikka. Keynes oletti pitkälti, että luonnonvaroja on äärettömästi. Keynesiläisyys johtaa järjettömään politiikkaan resurssirajoitteisessa maailmassa.
http://www.demari.fi/politiikka/kolumnit/11120-heinaluoma-dynaamisia-vaikutuksia

Vasemmistolainen talouspoliittinen ajattelu kasvu- ja työllisyystoimineen on pitkälti menneen ajan politiikkaa. Ajan, jota kuvasi luonnon riisto, nyt ekoaikana emme enää voi hyväksyä tälläistä työläisten nimissä tehtyä luonnon riistoa.
http://www.demari.fi/politiikka/kolumnit/10957-suominen-meita-keynes-opettaa

Nykymaailmassa Keynesin opit ovat järjettömiä ja vailla mieltä. Mieltä vailla lienee understatement; todellisuudessa täysin järjetöntä ja edesvastuuttoman mielipuolista.
http://enveconomics.blogspot.fi/2012/03/phosphorus-underrespected-resource.html

Pitäisi varmaan kirjoittaa tarkemmin enveconomicsiin Keynesistä ja ympäristöstä. Jokatapauksessa nykytilanteessa ei voi enää suositella Keynesiläisyyttä kenellekään edes puolivastuulliselle olennolle.
http://www.sosialistiliitto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=124:john-maynard-keynesin-kahdet-kasvot&catid=50:historia&Itemid=80

maanantai 25. maaliskuuta 2013

Ilmastodenialismi

Marko Hamilo kirjoittaa blogissaan ilmastodenialismista.
http://www.tiede.fi/blog/category/skeptikon-paivakirja

http://yle.fi/puhe/ohjelmat/puheen_aamu/tiedetoimittaja_marko_hamilo_pelot_ovat_ikuisia_5864.html

Marko Hamilolta blogista ei käy ilmi Hamilon taustaa eli millä asiantuntemuksella hän puhuu. Ilmeisesti Hamilo ajattelee, että ns. luonnontieteelliset "faktat" ohjaavat rationaalisessa viitekehyksessä politiikkaa ja ihmisten mielipiteitä.

Ilmastonmuutos ei ole niin yksioikoinen asia kuin Hamilo kuvittelee.
http://ilmastohuijaus.blogspot.fi/2013/03/tutkimus-lapin-lampenemisesta-tehtiin.html

Kriittisiä kantoja ilmastonmuutokseen ovat monet esittäneet. Iso osa kritiikistä tulee ilmastotutkimuksen ulkopuolelta luonnollisesti, koska ilmastotutkijat on kaikki aivopesty uskomaan omiin teorioihinsa ja niiden oikeellisuuteen. Aivopesty tutkija ei ole enää oikea tutkija vaan uskovainen.
http://www.co2-raportti.fi/index.php?page=ilmastouutisia&news_id=1855

Hiilen kierto on elämälle välttämätöntä (ainakin maapallolla kaikki elämä perustuu hiilen kiertoon). Ihminen on nyt puuttunut geologiseen sykliin ja laittanut maapallon resurssit kiertoon. Tämä on monessa mielessä luonnolle hyväksi, koska siten biologinen potentiaali kasvaa. Hiilen määrän lisäys kierrossa on positiivinen asia elämälle. Maapallon alkuaikoina elämälle oli käytössä paljon enemmän hiiltä kuin nyt ja puut kasvoivat valtaviksi ja eläimet olivat isoja ja komeita. Dinosaurukset olivat kerrostalon kokoisia ja ne tepastelivat ja tallustelivat pallon pinnalla. Nyt on pitkälti pienten olentojen kuten ihmisten aika. Eikö olisi kiva jos meillä olisi isoja puita ja isoja eläimiä?
http://ilmastovanhemmat.fi/toivoa-tautitaloon-hiilineutraali-suomi-on-mahdollinen/


 

perjantai 22. maaliskuuta 2013

Tiede vapautettava

Rupert Sheldrake pitää esitelmän tieteen dogmista.
http://paranormaaliblogi.net/index.php/2013/03/22/rupert-sheldraken-luento-jota-sinun-ei-haluta-nakevan/

http://blog.ted.com/2013/03/14/open-for-discussion-graham-hancock-and-rupert-sheldrake/

Erityisesti morphic resonance on kiinnostava.
http://en.wikipedia.org/wiki/Rupert_Sheldrake

Itse pidän mahdollisena, että meillä voi olla tälläinen kenttämäinen muisti.
http://skepdic.com/morphicres.html

http://www.sheldrake.org/homepage.html

http://paranormaaliblogi.net/index.php/2008/12/12/rupert-sheldrake-extended-mind/

http://www.sheldrake.org/Articles&Papers/papers/morphic/morphic_intro.html

Luonnon vakioiden muuttumattomuus on pitkään ollut uskonto tieteessä. Luonnontieteessä ei käsittääkseni ole paljonkaan pohdittu nykyaikana mahdollisuutta, että esim. valon nopeus ja muut luonnonvakioit voivat olla paikallisia ja temporaalisia vaan ne on oletettu universaaleiksi ja ajattomiksi. Myös esim. Piin mitattu numeerinen arvo voinee muuttua. Teoreettisesti laskettu arvo ehkä pysyy samana. Monissa yhtälöissä potenssit voidaan teoreettisesti perustella mutta ovatko ne sitten kuitenkaan tasan joku kaunis luku aina ja kaikkialla ilman vaihtelua.

Gravitaatiovakio sisältyi vakiokertoimena jo Isaac Newtonin vuonna 1687 julkaisemaan gravitaatiolakiin, mutta sen arvo pysyi vielä yli sadan vuoden ajan tuntemattomana. Tämä johtui siitä, että punnittavissa olevien kappaleiden väliset gravitaatiovoimat ovat niin heikkoja, ettei niitä pystytty havaitsemaan.
Newtonin aikana tunnettiin jo Maan pinnalla vallitseva painovoiman kiihtyvyys, joka nykyisissä mittayksiköissä on g = 9,81 m/s2 sekä Maan säde r = 6366 km = 6,366 · 106 m , joten näiden avulla voitiin kyllä laskea Maan massan ja gravitaatiovakion tulo:
 G M = g r^2
mistä saatiin tulon arvoksi noin 3,9 · 1014 m3/s2. Yhtäpitävästi tämä tulo voitiin laskea myös Kuun kiertoajan ja etäisyyden avulla seuraavasti:
 G M = v^2 R = \frac{4 \pi^2  R^3}{T^2}

http://fi.wikipedia.org/wiki/Gravitaatiovakio

http://physics.nist.gov/cuu/Constants/index.html

keskiviikko 20. maaliskuuta 2013

Superäly

Superäly kehittyy. Elektroniikassa ja superälyyn vaadittavissa teknologioissa tapahtuu pientä edistystä kaiken aikaa.

Erityisen tärkeitä viimeaikaisia innovaatioita ovat olleet D-Waven edistys kvanttitietokoneissa ja Memristor.
http://juffo.blogspot.fi/2013/02/mikrosirut-ja-pedonmerkki.html

http://juffo.blogspot.fi/2012/12/universumisimulaattori-ja-kreationismi.html

https://cristinaandersson.wordpress.com/2013/02/20/robokalypse-vai-ihmiskunnan-voitto/

Robotisaatio on hyvä asia, koska se tuo superälyn lähemmäksi jokaista. Jotkut haluavat posioida ihmisen Jumalroduksi, itse postmodernistina haluan lähinnä romuttaa humanistien yritykset nostaa ihminen jalustalle Jumalan kuvaksi (vrt. kristinusko, ihminen luotiin Jumalan kuvaksi). Vahvalle rasismille ja ihmisen aseman korostamiselle ei ole sijaa maailmassa, jossa jokainen laji on arvokas taustasta riippumatta.
http://juffo.blogspot.fi/2013/03/rasistiset-avaruusolennot.html

Youtubestä ei oikein löytynyt mitään järkevää videota non-humanismista. Yksinkertaistettuna non-humanismi ei nosta ihmistä jalustalle vaan ihminen on laji lajien joukossa. Käytännössähän lähes kaikki Länsimainen ajattelu on jollain tasolla humanistista kristinuskon vahvan ihmiskeskeisyyden johdosta.
http://www.utwente.nl/gw/wijsb/organization/verbeek/culthum.pdf

http://freethoughtblogs.com/greta/2012/08/23/humanism-is-great-but-its-not-atheism-plus/

No, for speciesism is central to humanism. Heck, it’s in the name of the thing. Humanity is the whole point of humanism. Now that is good progress beyond religious ethics, but it’s not progress far enough.
http://commonsenseatheism.com/?p=4630

Deep ecology on varmaan non-humanistisen ajattelun ehkä laajin ilmentymä Länsimaissa. Ehkä myös erilaiset eläinoikeusliikkeet ovat myös non-humanismin voimannäytteitä.

Antihumanismi ei ole sama asia kuin non-humanismi tai misantropia.
http://en.wikipedia.org/wiki/Antihumanism

http://en.wikipedia.org/wiki/Misanthropy

Non-humanisti on elämänmyönteinen ajattelutapa. Non-humanismi ei liity mitenkään antihumanismiin koska se ei ole syntynyt humanistisesta paradigmasta vaan elää sen ulkopuolella.
http://www.deepgreenresistance.org/security/

Non-humanismi on universumimme valtaväylän tapa ajatella, koska ihmiset ovat kaikkeutemme älyllisten olentojen joukossa pieni vähemmistö. Ihmiskeskeiset uskonnot eivät voi olla tie Jumalan luo, koska silloin suurin osa universumimme olennoista ei voisi koskaan koskettaa Jumalaa. Non-humanismi ei myöskään sulje biologisesti elotonta luotaan vaan hyväksyy myös elottomat olennot veljiksi ja sisarikseen. Biologinen vaihe on vain välivaihe ajattomuuden merellä seilaaville laivoille, jotka unelmien tuulten kuljettamina seilaavat vailla määränpäätä ikuisesti.
http://intellectualtransitzone.wordpress.com/tulevaisuus-2030/


tiistai 19. maaliskuuta 2013

Hautalan erottava

Heidi Hautalan tulee erota välittömästi ministerin virastaan. Heidi Hautalasta on vaikea keksiä mitään hyvää sanottavaa. Hautala ei ole erityisen älykäs ja hän on jo pitkään toiminut Suomen edun vastaisesti vahingoittamalla Suomen ja Venäjän välisiä suhteita. Nyt vastuullisten voimien pitäisi häätää Hautala lopullisesti Suomen poliittiselta kartalta. Heidi Hautala ei ole sovelias ministeriksi.
On tiedossa, että tämä asia on ollut arkkivihollisteni, kuten Juha Molarin ja Johan Bäckmanin tiedossa jo 2010. Minulla on epäilys, että on haettu mahdollisimman suurta huomiota.
http://www.uusisuomi.fi/kotimaa/57765-heidi-hautala-minua-kiristetty-remonttiasia-ollut-arkkivihollisteni-tiedossa

Vihreiden ja Kataisen pitäisi vetää johtopäätökset ja vaihtaa Hautala taitavana tunnettuun Anni Sinnemäkeen. Sinnemäki olisi vihreille edullisempi ministeri, koska tällöin Sinnemäki saisi ministerikokemusta ja Vihreät olisi taas uskottava puolue, jolla on tulevaisuus. Hautalan peli on pelattu ja Hautala voi vetäytyä hyvin ansaitulle eläkkeelle nauttimaan rikoshyödystään.
http://suomitanaan.blogspot.fi/2013/03/totuus-heidi-hautalan-bisneksista.html

http://www.iltasanomat.fi/kotimaa/art-1288549508905.html

 

maanantai 18. maaliskuuta 2013

Haaparanta ja Rehn

Pertti Haaparanta haastaa tiedotus- ja poliittisen eliitin sanan voimalla.
http://blog.hse-econ.fi/?p=5280

Mahtavan tiedotus- oikean opin vartijoiden mafian haastaminen on aina vaarallista mutta professori Haaparannalta (Aalto) ei rohkeutta puutu.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Pertti_Haaparanta

Itse kannatan myös inflaation kiihdyttämistä, jota ilmeisesti myös Haaparanta kannattaa. Liian alhainen inflaatio tekee sijoittajille järkeväksi makuuttaa rahaa. Inflaatio pistää rahan liikkeelle ja finanssipääoma on pakko laittaa tuottamaan tai se katoaa. Kierrossa olevan rahan määrää lisäämällä saadaan inflaatio käyntiin. Inflaation varmaan pitäisi nyt olla lähempänä 10%... alhainen inflaatio on iso ongelma, mutta onneksi inflaation saa aina käyntiin helposti heittämällä helikopterista euroja köyhille.

Rehnin näkemykset varmaan juontavat tiukasta uskonnollisesta kasvatuksesta.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Olli_Rehn

http://yle.fi/uutiset/rehn_imfn_tutkimukset_eivat_ole_mitaan_jumalansanaa/6525160

http://petrisarvamaa.puheenvuoro.uusisuomi.fi/133923-jumalan-kasi-politiikassa

Kristinuskossahan on varsin yleistä ajatella, että vaikeudet ovat palkkio synneistä.
http://finnsanity.blogspot.fi/2013/03/kirkon-kriisit-ja-sumerin-alkuperainen.html

http://finnsanity.blogspot.fi/2013/03/suomalaiset-maksavat-saksalaisten.html

Ihmisten toimintaa ohjaavat kaikenmaailman pelot ja muut järjettömyydet. Missään mielessä ihminen ei ole rationaalinen olento, erityisesti jos tunne-elämä on alistettu rationaalisuuden illuusion ylläpitämiseksi ja ihminen on totaalisesti kadottanut yhteyden tunteisiinsa, niin ihminen voi käyttäytyä kokolailla järjettömästi. Itsellä on ainakin kuva Olli Rehnistä, että hän on pyrkinyt käyttäytymään rationaalisesti ja ehkä torjunut omaa tunne elämäänsä. Kriisissä ja paineessa ihminen sitten turvautuu aina järjettömämpiin ja fanaattisempiin tapoihin luoda itselleen illuusion rationaalisuudesta ja asioiden hallinnasta. Äärimmilleen kehittyneenä tälläinen "hyvää tarkoittava" rationaalisuus voi johtaa täysin järjettömien asioiden ajamiseen pelkästään oman rationaalisuusharhan ylläpitämiseksi.
http://thomastaussi.blogspot.fi/2013/03/valtiojohtoisuuden-myota-ongelmat.html

Olli Rehn ajaa tarkoituksella eurooppaa kovaan federalismiin ja tuhoaa tarkoituksella kansallisvaltiot ja niiden kyvyn toimia itseänäisinä valtioina.
http://www.verkkomedia.org/news.asp?mode=2&id=7217

http://www.demari.fi/viikko-hame/tyo-ja-talous/10858-tuomioja-suomii-kovin-sanoin-suomalaista-journalismia

http://turjalainen.blogspot.fi/2013/03/kypros-viimeinen-naula-eurojarjestelman.html

sunnuntai 17. maaliskuuta 2013

Heidi Hautala ei ole sovelias ministeriksi

Heidi Hautalan pitäisi erota välittömästi ministerin toimestaan. Heidi Hautala ei ole koskaan ollut hyvä ministeri eikä hänen ammattitaidossaan ole millään alalla kehumista eli parempi olisi kun eroaisi.
http://professorinajatuksia.blogspot.fi/2013/03/veronkierto-on-vasemmiston-mielesta.html

http://www.piksu.net/artikkeli/jos-ministeri-ei-jaksa-hoitaa-verovelvollisuuksiaan-jaksavatko-muutkaan

http://fi.wikipedia.org/wiki/Heidi_Hautala

Heidi Hautala on aktiivisesti hyökännyt Venäjää vastaan useasti ja Suomelle Venäjän suhteet ovat tärkeät.

Kehitysministeri Heidi Hautala (vihr.) haluaa jatkaa harmaan talouden ministeriryhmässä, mikäli se sallitaan hänelle. Ministeri pyysi torstaina anteeksi, että oli teettänyt pimeää siivous- ja remonttityötä. Voiko Heidi Hautala jatkaa ministerinä ja harmaan talouden ministeriryhmässä?
http://yle.fi/uutiset/voiko_heidi_hautala_jatkaa_ministerina/6539004

Minkä ihmeen takia suomalaisten pitäisi kärsiä Heidi Hautalan tasoisesta pellestä? Tuskin kenestäkään saa Hautalaa surkeampaa ministeriä eli ainakaan vaihdosta ei voisi tilanne huonontua. Anni Sinnemäki Heidi Hautalan tilalle.
http://fi.wikipedia.org/wiki/Anni_Sinnem%C3%A4ki

Vihreille olisi edullista nuorentaa ministereitään ja Sinnemäki on nuorempi ja mahdollisesti kehityskelpoisempi kuin Hautala.
http://www.vihrealanka.fi/uutiset/hautala-eroaa-ministerity%C3%B6ryhm%C3%A4st%C3%A4

http://suomitanaan.blogspot.fi/2013/03/totuus-heidi-hautalan-bisneksista.html

http://kemppinen.blogspot.fi/2013/03/hautala.html

Itse en luota Hautalan kykyyn hoitaa yhtään mitään.
Oviremontin sadat eurot ovat kuitenkin vain teeskentelyn ulospäin helposti näkyvä kehys. Ovien takana on paljon suurempi, vakavampi ja likaisempi peli, jossa nykyinen ministeri on toiminut suomalaisten partnereidensa kanssa ylimielisesti, alistaen toimeentuloa tarvitsevia köyhiä ihmisiä. Mukaan kuuluu myös laaja vyyhti tshetsheenipakolaisten käyttämistä harmaana työvoimana, YK:n turvaneuvoston kieltämän vihasivuston ylläpito ja pakolaisten maahantulon laiton järjestäminen.
http://juhamolari.blogspot.fi/2013/03/heidi-hautala-files-1000.html

http://murphyssoninlaw.blogspot.fi/2013/03/hautala-ja-kaapin-ovi.html

http://jyrkivirolainen.blogspot.fi/2013/03/708-tulisiko-ministeri-hautalan-erota.html

http://actuspurunen.blogspot.fi/2013/03/heidi-hautala-ja-politiikan-modus.html

http://markkinat-politiikka-media.blogspot.fi/2013/03/ylemmantasoiset-moralistit.html

lauantai 9. maaliskuuta 2013

Pertti Haaparanta ja osaaminen

Pertti Haaparanta kirjoittaa jotain Talous ja Yhteiskunnassa.
http://www.labour.fi/ptTjaYlehti.asp?LehtiID=90

Jos haluaa käydä yhteiskunnallista keskustelua niin kannattaisi julkaista lehti myös netissä ilmaiseksi luettavassa muodossa. Harva nimittäin tilaa Taloutta ja Yhteiskuntaa. Webistä kyllä löytyy vanhemmat numerot muttei uusinta. Ainakaan Talous ja Yhteiskunta ei osaa Internet vaikuttamisen alkeita. Siinä vaiheessa kun artikkelin voi lukea; niin se ei enää ole yleisen keskustelun alla.
http://www.iltasanomat.fi/paakirjoitus/art-1288546561700.html

Palkansaajien tutkimuslaitos on muutenkin propagandavirasto eli jos haluaa tehdä propagandaa; kannattaisi antaa jonkun lukea sitä. Propagandan maksullisuus tuskin lisää sen uskottavuutta.
http://yle.fi/uutiset/mika_on_syyna_yritysten_vientiongelmiin/6527162

Ihan tarkkaan en pysty kommentoimaan Haaparannan kirjoitusta, kun en ole sitä lukenut.
http://yle.fi/uutiset/professorin_yllatysvaite_vientiongelmat_johtuvat_huonosta_yritysjohdosta/6526885

Suomen yritysjohdon osaaminen varmasti on puutteellista. Suomessa ei ole koskaan panostettu tarpeeksi liikkenjohdon tutkimukseen eikä kaupalliseen opetukseen. Insinööriopetukseen on kyllä investoitu mutta esim. markkinoiden ja kuluttajien ymmärtämistä on aina vähätelty. Erityisesti kansainvälisen liiketoiminnan opetukseen ei ole investoitu niin paljon kun pitäisi. Samoin eri markkina-alueiden erityispiirteiden tutkimiseen pitäisi investoida valtavasti nykyistä enemmän.

Pelkästään millään vientiosaamisella ei nykytaloudessa pärjään, koska vienti on yritysten kansainvälistymisen alkuvaiheen tapa toimia. Globaalissa taloudessa pitää kansainvälistyä paljon pidemmälle kuin pelkästään viennillä: eli tuotanto, markkinointi, johto jne. Globaaliyritys ei enää ajattele kansallisvaltiotasolla eli toimintaa vientinä. Myös tuonti on tärkeää, jopa tärkeämpää kuin vienti. Lisäksi erityistä huomiota pitää kiinnittää kulttuuriosaamiseen ja moniin muihinkin asioihin mitä ei välttämättä korosteta tarpeeksi mutta jotka ovat sanken monimutkaisia ja vaikeita jos niihin ei kiinnitetä huomiota. Kulttuurin ja toimintaympäristön pehmeiden asioiden ymmärtäminen vaatii valtavasti osaamista johon ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota. Esim. Nokian romahduksen syyt luultavasti löytyvät markkinoiden asiakastarpeiden muutoksen ymmärtämisen unohtamisesta kokonaan. Nokialla ei huomattu, että asiakkaat eivät ajattela asioista samallalailla kuin Nokian johto. Asiakkaan tarpeita ei pidä unohtaa eikä vähätellä vaan pyrkiä ymmärtämään ne syvällisesti.

sunnuntai 3. maaliskuuta 2013

Himanen

Himanen on maan kohutuin filosofi.
http://www.iltalehti.fi/uutiset/2013030316741022_uu.shtm

Ensimmäinen suuri käyttämätön potentiaali sisältyy informationaaliseen tuottavuuskasvuun eli siirtymään teollisen ajan rakenteiden mukaisesta hyvinvointivaltiosta informaatioajan hyvinvointiyhteiskuntaan. Kuten edellä todettiin, tätä potentiaalia ei ole käytännössä onnistuttu hyödyntämään lähes lainkaan. Syynä on se, että informationalismi on ymmärrety liian kapeasti pelkkänä informaatioteknologiana. Onnistumiseksi informationalismin, elämäntavan ja taloudellisen kestävyyden ulottuvuudet on tuotava yhteen paljon laajemmin. Käytännössä kaikki tutkimukset osoittavat, että informaatioteknologian hyödyntämisestä saadaan tuottavuuskasvua vain kun se yhdistyy johtamis- ja toimintakulttuurin uudistumisen kautta toimintojen parempaan organisointiin. Vain tämä synnyttää taloudellisen kestävyyden kannalta tärkeää hyvinvointipalveluiden tuottavuuden kasvua.
http://valtioneuvosto.fi/tiedostot/julkinen/pdf/2012/sininen-kirja/fi.pdf

Himanen kirjoittaa tietotekniikasta mutta jättää mainitsematta superälyn. Jos superäly syntyy niin se määrittää tulevaisuuden.
http://kemppinen.blogspot.fi/2013/02/sininen-kirja.html

Filosofien tulisi nyt ryhtyä miettimään nimenomaan superälyä ja lopettaa kaikkinainen muu puuhastelu.
http://tulevaisuus.2030.fi/

Jos superäly syntyy jo 2024 niinkuin JPolin arviot menevät; niin silloin Suomi 2030:n tilanne on riippuvainen superälyn (älyjen) ominaisuuksista ja tahdosta.
http://jpoli.blogspot.fi/2013/02/superaly-ja-katainen.html

http://www.2030.fi/tag/himanen

Himasen teoksen suurimmat ongelmat liittyvät juuri superälyn sivuuttamiseen. Kestävä kehitys nyt on lähinnä vitsi eli sitä ei kannata kommentoida. Ihmiskunta tuskin pystyy saavuttamaan kestävää kehitystä koskaan. Kestävä kehitys vaatisi sellaista osaamista ja ymmärrystä jota ei ole eikä tule eli siitä jauhaminen on täysin turhaa höpötystä.
http://jussiparviainen.blogspot.fi/2013/03/totuus.html

http://finnsanity.blogspot.fi/2013/03/himasen-ja-kataisen-kapitalismi.html

http://i-iines.blogspot.fi/2013/02/hieraisepa-himanen-taas-palloasi.html

http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2012/08/himasen-ahneus-ja-royhkeys.html

http://marstravolta.blogspot.fi/2013/02/pekka-himasesta-ja-paremmasta-suomesta.html

http://jukkahankamaki.blogspot.fi/2013/03/miten-saa-tieteellista-patevyytta.html

http://eufemia.blogspot.fi/2013/02/rajanvetoa-himanen-ja-filosofinen.html

http://iwriteinmargins.blogspot.fi/2013/02/juupas-eipas-himanenpas-eli-kuinka.html

http://iwriteinmargins.blogspot.fi/2013/02/raaka-akateeminen-maailma-ja.html

http://esapesonen.blogspot.fi/2013/02/tulevaisuusmaakarit.html

Itse korostan tässä, että en ole humanisti kuten Himanen eli ajattelumme eroaa siinä, että Himaselle ihminen on tärkein. Itselle ihminen on elämänmuoto elämänmuotojen joukossa ja ihmisen etu ei ole samallalailla tärkeä kuin Himaselle. Himanen ei juurikaan välitä muista elämänmuodoista kuin ihmisestä. Itselle taas ihmisen tie ja oleminen ei ole kovin tärkeää yleisellä tasolla. Lisäksi olen postmodernismi eli en suoranaisesti kannata himasen kannattamaa universaaliutta. Pidän näitä kaikkia ihmisen rakennelmia ja struktuureita temporaalisina ja ihmisen aika on pitkälti tämän planeetan ykköslajina loppumassa.

Postmodernistina suhtaudun varsin kriittisesti modernismiin ja sen lupaukseen teollisesta modernismista. Himanenkin kannattaa informaatiotaloutta kuten itsekin mutta Himanen näkee sen silti ihmisen näkökulmasta eikä posthumaanista näkökulmasta kuten itse. Himanen on suuri Ihminen isolla Iillä.