perjantai 19. huhtikuuta 2013

Teknologia ja koulu

Loppuun haluan vielä nostaa sen tärkeimmän kysymyksen: Onko uuden teknologian käytön taajuudella mitattavaa yhteyttä oppimistuloksiin? Itse en tällaista tulosta ole mistään löytänyt. Kyse on aina ja joka kerta vain tästä: Oppimistulokset paranevat, jos opetuksen käytännöt muuttuvat. Kaikki ymmärtävät, että jos interaktiivista valkotaulua käytetään samalla tavalla kuin tavallista videotykkiä (eli näytetään juttuja luokalle), mikään ei muutu paitsi koulun hankintakulut. Samoin jos tietokonetta ja videotykkiä käytetään kuten liitutaulua tai piirtoheitintä (eli diojen esittämiseen), mikään ei muutu paitsi koulun hankintakulut.
http://tarmo.fi/blog/2013/04/suomessakin-keskusjohtoiseen-opetukseen/

Ilmeisesti lasten matematiikan osaaminen on kouluissa romahtanut siten, että nyt 2013 lapset osaavat 9-luokalla matematiikkaa sillä tavalla kuin 8-luokkailaiset 1980-luvulla.
Ymmärtääkseni OPH:n huoli perustui siihen, matematiikan opetuksessa voidaan ihan suoraan todeta, että peruskoulun lopussa oppijat ovat keskimäärin yhden vuosiluokan verran alempana osaamisessaan kuin 80-luvulla. Eli objektiivisesti samoilla mittareilla nähdään, että oppiminen on heikentynyt. Kiinnostavaa olisi etsiä syytä, että mitä tässä välissä on muuttunut. Teknologia ei ole oikea vastaus.
http://tarmo.fi/blog/2013/04/suomessakin-keskusjohtoiseen-opetukseen/

Peruskoulumatematiikka nyt on niin yksinkertaista, että sillä ei mitään pysty tekemään mutta, koska edistyneempi matematiikka ja matemaattisen ajattelun kehittäminen on aikaa vievä prosessi; niin ongelma on varsin suuri. Tosin ongelma ei ehkä ole siinä mielessä iso, jos ajatellaan, että massalapset eivät osaa ja aina löytyy lahjakkuuksia jotka osaavat. Suurten kansanjoukkojen kyvyttömyys ymmärtää matematiikkaa on aina ollut ongelma mutta siihen ei ole missään löydetty ratkaisua. Yhteiskunta ei ehkä tarvitse laajojen kansanjoukkojen matemaattista sivistystä, koska sopivilla tietojärjestelmillä kyetään tuottamaan tarvittava matemaattinen käsitys asioista. 1980-luvulla Neuvostoliitto oli vallassa ja NL kommunistisena arvosti luonnontieteitä ja matematiikkaa. Nykyään ei enää ole samanlaista yhteiskunnallista tarvetta matematiikalle ja luonnontieteille, koska osaaminen voidaan pitkälti korvata teknologialla ja tietojärjestelmillä. En usko, että yhteiskunnalla välttämättä on suurta tarvetta matemaattiselle ajattelulle. Yhteiskunnan tarvitsee vain jonkun verran matemaatikkoja ja niitä jotka ymmärtävät matemaattista ajattelua. Peruskoulun tarkoitus on kuitenkin kouluttaa ns. massanuoria teollisuuden- ja palveluteollisuuden tarpeisiin ja välttämättä matemaattista ajattelua ei tarvita kovinkaan suuressa määrin vaan ajattelu voidaan toteuttaa ohjelmistoilla.

Aikaisemmin ajateltiin, että kaikki täytyy osata mutta nyt voidaan asioita ulkoistaa. Intialaiset viisaat voivat ajatella ja Suomi nuori voi rauhassa vetää ES:ää niin paljon kuin maha kestää.

Matematiikassahan tietynlailla pitäisi pystyä vaipumaan meditatiiviseen tilaan, jossa vastaukset ja ajatukset tavallaan  syntyvät itsestään. Itse aikanaan vielä kun jouduin laskemaan matematiikkaa ja fysiikkaa, niin en juurikaan ajatellut mitään vaan vastaukset syntyivät itsessään ilman mitään tietoista yritystä. Luonnollisesti tälläinen syvämeditatiivinen tapa tehdä matematiikkaa ei onnistu ES Jonneilta, koska he ovat yliaktivoineet oman keskushermostonsa ja ovat siten kykenemättömiä vaipumaan tähän puolitajuttomuuden tilaan, jossa todellinen filosofia ja matematiikka elää. Nyky-yhteiskunta korostaa liikaa tälläistä tietoista tekemistä ja ajattelua, kun pitäisi pikemminkin yrittää päästä tälläiseen syvämeditatiiviseen tapaan ajatella ja toimia.

Matematiikka avautuu vasta lapsen päästessä syvään meditaatioon, silloin numerot ja kaavat alkavat puhua ja lapsi näkee totuuden. Iso-osa nykyteknologioista on sellaisia, että ne saattavat häiritä tähän tilaan pääsemistä. Vajoaminen syvään meditaatiotilaan vie aikaa ja vaatii häiriöttömyyttä. Tietynlainen toisto voi helpottaa sitä ja rentoutuneisuus.
http://opetus.tv

Matemaattisten aineiden esittämiseen on olemassa. Mathematica CDF.
http://www.wolfram.com/cdf/uses-examples/

http://www.wolframalpha.com/

http://demonstrations.wolfram.com/

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti