perjantai 29. maaliskuuta 2013

Keynes ja ympäristö


John Maynard Keynes ([keɪnz], 5. kesäkuuta 1883CambridgeEnglanti – 21. huhtikuuta 1946TiltonEast Sussex) oli englantilainen talousoppinut, jonka radikaaleilla ideoilla oli merkittäviä vaikutuksia moderniin talous- ja poliittiseen ajatteluun. Häntä pidetään yleisesti ns. hyvinvointivaltion yhtenä teoreettisena isänä, joskin hänen aikanaan ajatukset valtion osallistumisesta talouselämään koskettivat etupäässä korkotason sääntelyä ja valtion infrastruktuuri-investointeja, eivätkä esimerkiksi veroja, tulonsiirtoja ja korkeaa sosiaaliturvaa, jotka usein nykyisin yhdistetään hyvinvointivaltion käsitteeseen.
Keynes muistetaan erityisesti valtion aktiivisen taloudellisen roolin puolestapuhujana. Keynesin mukaan valtion tulisi käyttää rahavaroja välineenä vähentämään voimakkaiden talousmuutosten laskusuhdanteidenlaman ja noususuhdanteiden haitallista vaikutusta. Keynesin mielestä valtion piti toteuttaainvestointeja täystyöllisyystavoitteen saavuttamiseksi. Joitain hänen ideoitaan yhdistettiin uusklassiseen taloustieteeseen, jolloin syntyi keynesiläinen taloustiede. Se oli pitkään erittäin vaikutusvaltainen suuntaus, johon turvautuivat talouspolitiikassaan eri maiden puolueet sekä oikealta että vasemmalta. Keynesiläisen kauden aikana taloustieteen valtavirrasta syrjässä ollutta klassista taloustiedettä harjoitettiin ja uusklassista teoriaa kehitettiin etenkinChicagon yliopistossa, jonka vaikutusta ns. uuden klassisen teorian syntyyn ja valta-asemaan pidetään miltei kiistattomana.
Keynesin ajattelun tärkeyttä korostavat taloustieteilijät kritisoivat nykyään sekä keynesiläistä että uusklassista taloustiedettä ja kutsuvat itseään post-keynesiläisiksi. Se on kuitenkin varsin epäyhtenäinen suuntaus.
http://fi.wikipedia.org/wiki/John_Maynard_Keynes

Keynesiläisyyteen on liitetty elvyttävä talouspolitiikka. Keynes oletti pitkälti, että luonnonvaroja on äärettömästi. Keynesiläisyys johtaa järjettömään politiikkaan resurssirajoitteisessa maailmassa.
http://www.demari.fi/politiikka/kolumnit/11120-heinaluoma-dynaamisia-vaikutuksia

Vasemmistolainen talouspoliittinen ajattelu kasvu- ja työllisyystoimineen on pitkälti menneen ajan politiikkaa. Ajan, jota kuvasi luonnon riisto, nyt ekoaikana emme enää voi hyväksyä tälläistä työläisten nimissä tehtyä luonnon riistoa.
http://www.demari.fi/politiikka/kolumnit/10957-suominen-meita-keynes-opettaa

Nykymaailmassa Keynesin opit ovat järjettömiä ja vailla mieltä. Mieltä vailla lienee understatement; todellisuudessa täysin järjetöntä ja edesvastuuttoman mielipuolista.
http://enveconomics.blogspot.fi/2012/03/phosphorus-underrespected-resource.html

Pitäisi varmaan kirjoittaa tarkemmin enveconomicsiin Keynesistä ja ympäristöstä. Jokatapauksessa nykytilanteessa ei voi enää suositella Keynesiläisyyttä kenellekään edes puolivastuulliselle olennolle.
http://www.sosialistiliitto.org/index.php?option=com_content&view=article&id=124:john-maynard-keynesin-kahdet-kasvot&catid=50:historia&Itemid=80

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti