sunnuntai 20. toukokuuta 2012

Uskonnot tuhoavat

Ihmiskunnan pitäisi pikkuhiljaa oppia rajoittamaan uskontojen aiheuttamia ongelmia. Uskonnot ovat erittäin vahvoja aiheuttamaan valtavaa kärsimystä ja niistä ei pääasiassa ole mitään iloa tai hyötyä kenellekään vaan ne aiheuttavat valtavasti ongelmia ja kärsimystä.
http://sinenmaa.blogspot.com/2012/05/uskonto-aivomato-saa-ihmisen-zombieksi.html

Uskonnot ja muut uskonnonkaltaiset ideologiat ovat vaarallisia, koska ne syrjäyttävät sen alkeellisenkin ajattelun, johon ihmisaivot kykenevät. Ihmisaivojen kyvyt eivät ole yleisesti kovin suuret eli ihmisten riehunnan rajoittamisella on suuri yhteiskunnallinen tarve. Pääasiassa ihmisen toimintaa leimaa syvä järjettömyys ja jopa hulluus. Pääasiallisesti ihminen ei ole edes parhaimmillaan rationaalinen olento. Yksilötasolla ihminen ei kykene järkevään ajatteluun kuin hetkellisesti ja silloinkin ajatus harhautuu helposti. Ihmisajattelun ongelmia on tutkittu ja näihin ongelmiin on yritetty kehittää menetelmiä voittaa ne mutta tulokset eivät ole olleet kummoiset. Itse näkisin, että jos yleisesti tiedostettaisiin ihmisen harkintakyvyn suuret ongelmat ja ajatushäiriöiden yleisyys niin olisi pikkuhiljaa mahdollista oppia välttämään ainakin jonkin verran näitä ongelmia ja rakentaa yhteiskuntaa, jossa häiriöajattelu ei aiheuttaisi niin paljon ongelmia. Monien syiden takia yleisesti ottaen ei ole minkäänlaista tahtoa edes yrittää rajoittaa häiriöiden aiheuttamia ongelmia, vaan niitä jopa vahvistetaan erilaisten poliittisten ja taloudellisten etujen takia.
http://haku.verkkouutiset.fi/arkisto/tiede/130474.html

Vallan hajauttaminen ja muutenkin hajautumisen edistäminen voisi olla hyvä lääke ainakin jonkinlaisiin ajatteluongelmiin, koska silloin kukaan ei pystyisi toimimaan kovinkaan tehokkaasti, jos valta on hajallaan yhteiskunnassa. Markkinat myös hajauttavat valtaa automaattisesti...Samoin vapaa koodi hajauttaa valtaa ja kykyä toimia tehokkaasti. Monopolit taas luonnollisesti keskittävät valtaa ja siten pahentavat monia ongelmia. Tiedotusvälineiden keskittyminen on aiheuttanut sen, että propagandaa kykenevät tekemään tehokkaasti vain harvat. Tiedotusvälineiden keskittyminen pahentaa rajusti ajatusongelmia, koska ajatteluvirheet ja häiriöt leviävät näiden kautta tehokkaasti. Jos uskontoja olisi paljon ja niillä olisi erilaiset dogmit niin se ehkä pienentäisi niiden aiheuttamia ongelmia, koska yksittäisellä uskonnolla ei olisi silloin niin paljon valtaa. Suomessa pitäisi systemaattisesti pyrkiä heikentämään isoja uskontoja ja tuomaan/luomaan uusia.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti