keskiviikko 12. syyskuuta 2012

Syrjäytyminen ei ole yhteiskunnallinen ongelma

Aikanaan kun teollinen yhteiskunta kehittyi tarvittiin valtavasti työväkeä. Myös armeija tarvitsi miinanpolkijoita. Nyt olemme tilanteessa, jossa yhteiskunta ei enää tarvitse ihmisiä samallalailla. Syrjäytymisessä nuori syrjäytyy teollisesta yhteiskunnasta. Tämä pienentää primitiivisen teollisen yhteiskunnan maksimaalista tuotantokapasiteettia. Nyt elämme yhteiskunnassa jossa tälläistä yhteyttä ei enää ole.
http://pekkasiikala.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116818-antakaa-syrjaytyneiden-syrjaytya-ja-lakatakaa-jauhamasta-sontaa

Teollinen yhteiskunta korisee muutenkin viimeisiä korinoitaan eli koko käsite syrjäytyminen on mieltä vailla. Lähitulevaisuudessa tietokoneiden tehot ylittävät perusihmisen kyvyt käytännössä kaikilla aloilla. Ongelmat on siis ratkaistu.
http://willerydman.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116803-kovat-vasemmistoarvot

Puheet syrjäytymisestä kumpuavat oletuksista teollisesta yhteiskunnasta ja kansallisesta yhtenäiskulttuurista. Kummatkin ovat siis jo lähtökohtaisesti henkitoreissaan eikä niitä kannata tekohengittää.
http://pantterin.blogspot.fi/2012/09/miksi-apusen-matti-pelkaa-pikkutyttoja.html
Per­jan­tai­na Ja­ko­mäen kou­lul­ta läh­ti liik­keel­le syr­jäy­ty­mi­sen eh­käi­syyn täh­tää­vä pre­si­dent­ti Sau­li Nii­nis­tön kam­pan­ja. Nii­nis­tön aset­ta­ma työ­ryh­mä tuot­ti ti­lai­suu­teen ult­ra­käy­tän­nöl­li­sen kir­ja­sen ni­mel­tä Ihan ta­val­li­sia asioi­ta.
http://www.hs.fi/paakirjoitukset/Sed%C3%A4ll%C3%A4+on+asiaa/a1347246551880

http://turmiojaperikato.blogspot.fi/2012/09/aikamme-ajattelijoita-solidaarisuus.html

Suomi ei enää tarvitse koko nuorisoaan kuten kansakunnan rakennusvaiheessa oli vielä käyttöä. Maailma on lopullisesti muuttunut. Syrjäytynyt nuori luo uutta kulttuuria, joka ei perustu teolliseen järjestäytyneeseen yhteiskuntaan. Esim. huumeiden vastainen kulttuuri teollisuuden alkuajoissa käsittääkseni johtui pitkälti teollisuuden ja armeijan työvoimantarpeesta. Ajat muuttuvat ja samoin politiikkojen pitäisi muuttua.
http://hermiitti.puheenvuoro.uusisuomi.fi/116783-paperiteollisuuden-loistava-menneisyys-suomessa

http://yle.fi/uutiset/niiniston_nettikampanja_narkastyttaa_nuoria/6257299

Sauli Niinistö on teollisuuden ajan kasvatti joka on sisäistänyt ahkeruuden ja tunnollisuuden. Post-moderni suomalaisnuori elää todellisuudessa, joka on pirstaloitunut ja hajaantunut. Ei siis keskitetty ja selkeä vaan ihanan sekava ja houreinen. Itse olen post-modernisti ja siis halveksin modernismin loogisuutta ja järkevyyttä. Modernisuus oli pitkälti teollisen logiikan alkuaikojen välttämättömyyksien sanelemaa, mutta post-modernismissa todellisuudessa voimme vapautua näistä välttämättömyyksistä ja löytää sisäisen possumme.
http://jpoli.blogspot.fi/2012/08/jorma-ollilan-pomo.html

Nuorempana oli modernisti mutta vanhempana olen siirty post-modernistiksi lähinnä siksi, että modernismi ei ole sittenkään järkevää vaan se perustuu pitkälti petokseen. Post-modernismi on tietyllä tasolla järkevämpää ja loogisempaa mutta se vaatii paljon hengistä kasvua.

Nuorten henkiselle hyvinvoinnille lienee tietty turvallisuus ja toistuvuus hyväksi. Post-modernismin kaoottinen maailmankuva hajanaisuuksinen on nuorille liian raskas.
http://www.tavallisia.fi/

Monet nuoret kaipaavat varmuutta ja kokemusta todellisuuden pysyvyydestä (joka on monessa mielessä harhaa). Pysyvyys harha voi kuitenkin olla ihmiselle tietyssä vaiheessa tärkeätä kasvun kannalta. Lapsia ei pitäisi altistaa kaikelle vaan pitkälti suojella.
http://yle.fi/uutiset/lasten_hata_lisaantynyt_saastojen_myota/6280046Ei kommentteja:

Lähetä kommentti