perjantai 12. lokakuuta 2012

Yhteiskunnan tehokkuus

Tehokkuus määritellään perinteisesti panosten ja tuottojen suhteeksi. Jotta panoksia ja tuotoksia voisi vertailla luotettavasti, täytyy mitattaville asioille olla olemassa yhteismitallinen asteikko. Luonnontieteellisten yksiköiden avulla on helppo laskea mm. energiatehokkuutta. Siirryttäessä talouden tai yhteiskunnan tehokkuuteen mittayksikkönä käytetään usein rahaa. Raha ei kuitenkaan ole itsestäänselvyys saati luonnontieteellinen mittasuure, vaan hauras ilmentymä perinteistä, luottamuksesta ja ihmisen tarpeesta varautua epävarmaan tulevaisuuteen. Tutkittaessa rahan kelpoisuutta yhteiskunnalliseksi tehokkuusmittariksi ilmenee myös yhteiskunnan perustoimijan, yksilön toiminnan luonne. Lopulta on olemassa vahvat perusteet kyseenalaistaa koko yhteiskunnan tehokkuuden käsite.
http://thomastaussi.blogspot.fi/2012/10/yhteiskunnallista-tehokkuutta-ei-ole.html

Thomas Taussi pohtii yhteiskunnallista tehokkuutta blogissaan. Yhteiskunnan tasolla monet ainakin insinööritieteissä hyvin käyttökelpoiset käsitteet menettävät paljon terävyyttään ja käyttökelpoisuuttaan. Yhteiskunnat ovat enempi tai vähempi poliittisia ja luokkasota on niissä vallitseva taistelun muoto. Yhteiskunnallisen tehokkuuden sijaan olisi ehkä järkevämpää puhua riiston tehokkuudesta.
http://jpoli.blogspot.fi/2012/10/lannen-hyvinvointi-luotiin-orjuudella.html

Tehokkuus on kuitenkin kielipeliä, jolla ryöstetään muilta resursseja. Tehottomaksi ja huonoksi leimaamalla ihmisyhmiä kyetään syrjäyttämään yhteiskunnallisen diskurssin ja vallankäytön marginaaliin.
http://jukkahelttula.blogspot.fi/2012/10/yhteiskunnallinen-tehokkuus-on-harhaa.html

Peliä luonnollisesti käydään monella tasolla ja sitä ei ole helppo havaita, koska ihmiset ovat niin tottuneet siihen, että valta on näkemätöntä, koska se mikä on kielellisesti oikein on itsestäänselvästi totta ja luo totuuden tunteen. Tunne totuudesta ohjaa ihmistä ja luo ihmiselle harhan totuudesta, joka legitimisoi itsensä. Kieli luo käytäntöjä ja valta luo kieltä. Kieli myös luo identiteetit, jotka ihmiset kokevat merkityksellisiksi.
http://deevybee.blogspot.fi/2012/09/what-chomsky-didnt-get-about-child.html

http://words-of-power.blogspot.fi/2012/05/cornel-west-george-clooney-noam-chomsky.html

http://www.chomsky.info/interviews/1991----.htm

http://nargaque.wordpress.com/2012/10/01/orwell-chomsky-and-the-power-of-twisting-language/

http://theinternationalcoalition.blogspot.fi/2011/07/noam-chomsky-top-10-media-manipulation_08.html

Yhteiskunnallisessa tehokkuudessa mielenkiintoiseksi nousee kenelle tehokas ja kenelle tehoton. Mittarit miten lasketaan ja aikajänne. Ulkoisvaikutukset ovat myös poliittisesti tärkeitä sillä ne yhteiskunnallisesti yleensä dominoivat. Suorat vaikutukset ovat usein pienet.
http://elinavainikainen.blogspot.fi/2012/10/abc-jonnet-ja-kilpailutus.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti