sunnuntai 13. marraskuuta 2011

Puolustuspolitiikkaa

Puheloisen mukaan puolustusvoimilla on seuraavan viiden vuoden aikana kaksi keskeistä haastetta. Vuoteen 2015 mennessä on puolustusvoimien rakenteellisen uudistuksen oltava valmis, ja samalla ajanjaksolla puolustusmäärärahoja leikataan noin 10%. Komentajan viesti poliitikoille oli selvä: “leikkaukset ovat riskinotto Suomen sotilaallisessa puolustuksessa”. Puheloinen painotti kuitenkin, että on nimenomaan valtionjohdon “asia päättää, millainen puolustuskyky ja millaiset puolustusvoimat Suomessa on”. Puolustusvoimat puolestaan ovat hänen mukaansa sotilaallinen asiantuntijaorganisaatio, jonka tarkoitus on luoda paras strategia ja käyttää verorahat kustannustehokaasti.
http://ulkopolitist.wordpress.com/2011/11/09/suomalaista-strategiaa/

Suomella ei ole todellisia sotilaallisia uhkia. Uhat lähinnä liittyvät siihen, että miten Suomi pystyy hankkimaan raaka-aineita, komponentteja, tietoa ja muita tarvikkeita. Mitään todellista sotilaallista uhkaa ei Suomeen kohdistu.
http://natonalla.blogspot.com/2011/10/venalaiset-iskander-ohjukset-lugaan.html

Venäjän sotilaallinen kyvykkyys suojelee Suomen omia intressejä, koska Suomeen lähinnä kohdistuva uhka tulee Yhdysvalloista ja Saksasta. Yhdysvallat on uhkaillut monia suomalaisia ja pyrkinyt jo pitkään puuttumaan Suomen sisäisiin asioihin. Myös Saksa on pyrkinyt toimimaan Suomalaisten etuja vastaan. Yhdysvallat on jopa iskenyt JPolin poliittisia ja taloudellisia intressejä vastaan ja siten loukannut omia strategispoliittisia etujani. Yhdysvallat ei ole suostunut maksamaan korvauksia aiheuttamistaan vahingoista, joten Yhdysvaltoja ei voi enää pitää ystävällismielisenä valtiona.
http://jpoli.blogspot.com/2011/11/amerikan-armeijan-sotilaat-sairaita.html

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti