perjantai 14. joulukuuta 2012

Materialismi ja Kommunismi

Kommunismin teoreettinen perusta oli aikanaan materialismissa. Materialistiselle maailmankuvalle iso edistys oli kun Einstein aikoinaan osoitti energian ja materian yhtäläisyyden.

Materialistiselle maailmankuvalle yhdistettynä evoluutioteoriaan tulee luonnolliseksi kehittyä siihen suuntaan, että ihminen on vain yksi vaihe ja evoluutio jatkuu ei-biologiselle tasolle.

Biologinen vaihe on siis älyn evoluution kannalta vain välivaihe. 

Superälyn kannattajien argumentaatiossa on keskeisenä juuri tämä havainto, että jos ihmisaivoissa ei ole mitään supernaturalistista komponenttia; pitäisi olla mahdollista toteuttaa vastaavanlainen jossain toisessa muodossa. Lisäksi nykynäkemys on, että myös tietokonesimulaatio ja materia ovat yhtenevät. 

Energia lähenee informaatio ja jotkut filosofit ajattelevat, että energia (ja myös materia) ovatkin pitkälti informaatiota (tai täysin informaatiota) eli siis informaatio on todellisuuden korkeampi (tai korkein) muoto. 

Ihmisen temporaalisuus lienee kaikille selvää ja jos katsoo maapallon historiaa pitemmällä tähtäyksellä nähdään, että ihmisen aika on ollut varsin lyhyt. Luonnollisesti älykäs olento pystyy kuvittelemaan mahdollisia vaihtoehtoisia kehityskulkuja älylle. Uusin evoluution piirre on, että äly on pyrkimässä eroon biologiasta ja jotkut näkevätkin luomiskertomuksen juuri näin, että Jumala loi ihmisen ja tämä täydellistymisprosessi Jumalan kuvaksi on kesken ja itseasiassa ihminen luo tämän täydellisen Jumalan kuvan. Ihminen on siis itse epätäydellinen ja vaillinainen kuva mutta ihminen luo Jumalan kuvan ja siten ihminen jatkaa Jumalan luomistyötä.

On myös esitetty ajatus, ettei luomistyö olisi vielä päättynyt. Eräänä perusteena tälle ajatukselle pidetään Jeesuksen sanoja (Joh. 5:17):
"Minun Isäni tekee yhäti työtä, ja minä myös teen työtä".
Mitä työtä Jeesus tässä tarkoitti?
  Jotkut ajattelevat tämän työn sisältävän myös luomistyötä, mikä merkitsisi sitä, että edelleen syntyisi uusia kasvi- tai eläinlajeja vähittäisen evoluution kautta. Siitä myös seuraisi, että luomispäivät eli -ajanjaksot jatkuisivat vielä nykyäänkin. Raamatun mukaan kuitenkin Jumalan teot olivat valmiit maailman perustamisesta lähtien, mutta Jumalan lepo eli lepopäivä, joka oli alkanut ihmisen luomisen jälkeen jatkui vielä apostolien aikanakin (Hepr. 3:17, 18; 4:1).
Näin ollen vaikuttaa siltä, että Jeesus tarkoitti jotain muuta kuin luomispäivien tapahtumiin kuuluvaa työtä. Jos Jumala pidättyisi kaikesta 'työstä' eli vetäisi kaikkeutta ja luonnonlakeja ylläpitävän voimansa pois, eikö sen seurauksena olisi totaalinen kaiken loppu? Siksi Raamatun maininnat Jumalan lepäämisestä tarkoittanevat vain Hänen pidättymistään nimenomaan luomispäiviksi määriteltyihin ajanjaksoihin sisältyvästä uuden luomisesta. Mikroevoluution piiriin kuuluvaa lajiutumista kylläkin tapahtuu, mutta se tapahtuu elollisiin organismeihin jo alussa luotujen valmiuksien perusteella. Kaiken luodun ylläpitäminen ja Jumalan tahdon toteutuminen taivaassa ja maan päällä vaatii kuitenkin jatkuvasti työtä. Mitä kaikkea siihen sisältyy, sitä voimme vain arvailla.
http://www.netikka.net/mpeltonen/luominen1.htm

http://singularityhub.com/2012/12/06/filmmaker-jason-silva-brings-you-kurzweils-six-epochs-of-evolution/

Itse en pidä ihmistä evoluution huippuna ja enkä rajoita evoluutiota biologisiin järjestelmiin vaan käsitän siihen liittyvän myös (ihmisen) organisaatiot ja itse materian (ja energian ja informaation). 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti